Naše zaměření

Naše konstrukční kancelář je připravena realizovat kompletní projekt nebo se podílet na vybraných vývojových fázích dle potřeb a zvyklostí zákazníka. Naším velkým benefitem je sdílení know-how mezi jednotlivými týmy a jeho využití v různých odvětvích.

Služby

Konstrukce

Konstrukční kancelář New Space Technologies pokračuje v dlouholeté tradici českého průmyslu a garantuje vysokou kvalitu produktů navržených zkušenými inženýry, kteří pracovali na mnoha projektech pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

NST poskytuje inženýrské služby zejména v oblastech:

Všeobecné letectví (GA)
Bezpilotní prostředky (UAS)
Speciální a bojová vozidla
Všeobecné strojírenství
Zkušebna GA/UAS

Naším cílem je efektivně poskytovat komplexní vývojové služby, od návrhu koncepce, stylingu a ergonomie. Konstrukční návrh zpracováváme ve 3D prostředí, výstupem jsou pak 3D modely a kompletní výrobní dokumentace. Zajišťujeme pevnostní analýzy i aerodynamické simulace a výpočty. Vlastní oddělení technologie a přípravkové konstrukce se podílí na přípravě výroby, které předchází testování v naší vlastní zkušebně. Zákazníkům poskytujeme rovněž správu dat v PLM systému.

Všeobecné letectví (GA)

Skupina leteckých inženýrů NST navazuje na dlouhou tradici leteckého průmyslu v České republice a garantuje nejvyšší kvalitu práce a uplatnění zkušeností z řady realizovaných leteckých projektů, na kterých se podíleli:

L-410 NG
EV-97 EuroStar & SportStar
EPOS – první ULL letoun s elektrickým pohonem!
Ae-270
VUT100 Cobra
EV-55 Outback
Boeing B 747 - 8
Designová studie letounu Stilleto
Layout pilotní kabiny malého letounu

Vývoj letadla je komplexní, iterační proces, který zahrnuje celou řadu specializací. Úspěšný vývojový proces vyžaduje inovativní přístup ve všech fázích, od počátečního designového návrhu po výrobu prototypu.

Konstrukční kancelář NST se specializuje na vývoj draku letounu z tradičních kovových i moderních kompozitových materiálů a vývoj letadlových systémů jako je systém řízení, palivová soustava nebo hydraulický systém.

Rovněž se zabýváme zástavbami bloků elektroniky a avioniky, zástavbami kabeláže a kabelových svazků včetně zpracování výrobní dokumentace.

Zajišťujeme konstrukci a výrobu výrobních, sestavovacích a kontrolních přípravků včetně jejich instalace u zákazníka.

Máme kompetence k vývoji letadlových brzd a kol. Těžíme ze znalosti stavebních předpisů (např. CS-23, VLA, UL, LSA)

Zástavba turbovrtulové pohonné jednotky
Koncept konstrukce pilotní babiny malého dopravního letounu
Palivový a cejchovací vozík NST-DN1600TC

Speciální a bojová vozidla

Realizujeme konstrukční návrhy dle speciálních požadavků zákazníků. Zde se opíráme o dlouholeté zkušenosti našich konstruktérů a jsme schopni nabídnout modernizaci i kompletní vývoj nového vozidla včetně aplikace nejnovějších Hi-Tech materiálů.

Řešíme jak dílčí zadání samostatných celků – komponent (korba, hydraulické systémy, podvozkové části, pohony atd.) nebo kompletní přestavby vozidel s integrací nových řídících i užitných systémů a pohonných agregátů.
Obojživelné pásové záchranářského vozido
Ukázka realizace komplexního konstrukčního řešení

Jsme schopni realizovat řadu činností:

Koncepce / design
Konstrukce / Výpočty
Tvorba výrobní dokumentace
Zajištění výroby prototypu
Zkoušky prototypu
Schvalovací procesy
Zajištění výroby sériových kusů

KALAN

Objevte KALAN - obojživelné vozidlo s široce modulární platformou

chci vědět víc!

Všeobecné strojírenství

V oblasti všeobecného strojírenství provádí naši konstruktéři vývojové a konstrukční práce zahrnující realizaci různých strojírenských konstrukcí (svařované, nýtované, kompozitové celky), montážních pracovišť, sestavovacích a výrobních přípravků (svařovacích, lisovacích, kontrolních) a jiných speciální zařízení.

Ukázka realizace svařovacího přípravku
Ukázka realizace přípravku

Realizaci jsme schopni zajistit včetně návrhu koncepce, tvorby 3D modelů, zpracování a předání kompletní výrobní dokumentace. V případě požadavku zákazníka zajišťujeme výrobu prototypů nebo sériovou výrobu zařízení.

Bezpilotní prostředky (UAS)

Znalosti z oblasti návrhu leteckých konstrukcí spolu se zkušeností aplikace kompozitních technologií jsou základními atributy skupiny zabývající se návrhem a konstrukcí pokročilých bezpilotních prostředků.

Provádíme návrhy kompletních systémů bezpilotních prostředků, dle zákaznických specifikací, při kterých jsou efektivně využity zkušenosti z vlastních vývojových projektů.

Nabízíme také bohaté zkušenosti z oblasti výběru, integrace a provozování elektrických pohonných jednotek, pro širokou škálu velikostí UAV.

UAV systém Cantas AP
UAV systém Tara

Zaměřujeme se rovněž na optimalizace aerodynamických návrhů nekonvenčních koncepcí letounů.

Pro všechny realizované projekty UAV využíváme v etapách konstrukčních návrhů identické výpočetní, simulační a konstrukční nástroje, jako je tomu u letadel kategorie General Aviation.

Zkušebna GA/UAS

Tým NST zkušebny je pečlivě složen z lidí s praxí ve zkušebnictví z civilního letectví. 
Zabýváme se zkouškami pro ověření pevnosti konstrukce a funkčnosti jednotlivých systémů letounu. Naše zkušebna realizuje celý proces od přípravy letounu před zkouškou, provedení zkoušky, vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy. Dále provádíme letové zkoušky a samozřejmostí je vyhodnocení naměřených dat.


Specializujeme se na oblast zkušebnictví v civilním letectví a UAV kategorii. Naši zákazníci můžou očekávat:

Podporu při specifikaci zadání měření
Výběr snímačů a způsobu měření zadaných veličin
Výběr vhodné měřící aparatury
Zpracování metodik zkoušek
Zástavbu měřící aparatury a snímačů
Provedení a vyhodnocení měření
Vypracování závěrečné zprávy
Plná Kontrola

Nejnovejší software

Používáme řadu nejnovějších CAD a FEME software, abychom se efektivně zapojili do vývojových procesů našich zákazníků. Správu dat provádíme v pokročilých PLM systémech jako je Autodesk Vault.

DS Catia V5 a V6
DS Enovia
NX Siemens
PTC Creo s Windchill
Inventor
AutoCAD

Spolupráce

Jsme připraveni pomoci Vám s Vaším unikátním projektem!

poptat spolupráci
Používáme soubory cookies a podobné technologie, abychom umožnili služby a funkčnost našeho webu a pochopili vaši komunikaci s našimi službami. Kliknutím na Přijmout souhlasíte s použitím takovýchto technologií za účelem marketingu a analytiky.